NOTÍCIES

Un total de 136 persones aspiren a exercir de policies locals a Almussafes

L’Ajuntament convoca una borsa de treball per a la provisió de places d’agent interí

Els 27 aspirants exclosos disposen de tres dies naturals per a esmenar les deficiències de la documentació presentada


Els pròxims dies 13 i 14 d’abril, a partir de les 9.30 hores del matí, el Poliesportiu Municipal d’Almussafes acollirà les proves d’aptitud física dels aspirants a formar part de la borsa de treball per a la provisió per mitjà de nomenament interí i sistemàticament d’oposició lliure de places d’agent de la Policia Local d’Almussafes. L’Ajuntament va publicar ahir dijous 7 d’abril en el tauler d’anuncis, pàgina web i xarxes socials oficials el llistat provisional d’admesos en el procés selectiu, que ascendixen a la quantitat de 136, així com el dels 27 exclosos, els que disposen de tres dies naturals per a esmenar les carències en la documentació presentada.

El passat dia 4 de març, el consistori d’Almussafes va tancar el termini de presentació d’instàncies per a optar a la convocatòria d’una bossa d’agents de la Policia Local, per mitjà de nomenament interí i pel sistema d’oposició lliure.

L’oferta ha tingut una gran acollida, ja que un total de 163 espanyols, 31 dones i la resta hòmens, majors de 18 anys i en possessió del títol de Batxiller superior o equivalent han formalitzat la corresponent sol•licitud per a participar en el procés selectiu.

Els aspirants s’enfrontaran a la primera prova de la convocatòria, la que valorarà la seua aptitud física per a l’exercici del lloc de treball, amb exercicis d’enfila de corda amb presa de peus, salt de longitud de carrera, salt d’altura, carrera de velocitat de 60 metres, natació de 50 metres i carrera de resistència d’1.000 metres, en dos tandes dimecres que ve 13 i dijous 14 en el Poliesportiu Municipal.

Aquells que superen 5 dels 6 exercicis esmentats, hauran d’afrontar la prova psicotècnica i de personalitat i els aptes en la mateixa continuaran participant en el procés selectiu amb un qüestionari de 50 preguntes.

Finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública la relació d’aprovats, per orde de puntuació, quedant estos inclosos en la Borsa de Treball.