INFORMACIÓ ECONÒMICA 2016

PRESSUPOSTOS

PRESSUPOSTOS 2016
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Previsions d’ingressos per al 2016
Pressupostos per programes 2016
Pressupost econòmic 2016
Annex d’inversions any 2016
Annex subvencions nominatives 2016
Bases d’execució pressupost 2016

EXECUCIÓ I ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

EXECUCIÓ 2016
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Resum 1er trimestre 2016 – ingressos
Resum 1er trimestre 2016 – despeses
Resum 2on trimestre 2016 – ingressos
Resum 2on trimestre 2016 – despeses
Resum 3er trimestre 2016 – ingressos
Resum 3er trimestre 2016 – despeses
Resum 4rt trimestre 2016 – ingressos
Resum 4rt trimestre 2016 – despeses
DEUTE VIU
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Deute viu – 31/12/2016
ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Estabilitat pressupostària – 31/12/2016
REGLA DE LA DESPESA
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Regla de la despesa – 31/12/2016
EXECUCIÓ D’INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DESCRIPCIÓDOCUMENT
IFS – 31/12/2016

INFORMACIÓ SOBRE MOROSITAT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Morositat 1er trimestre 2016
Morositat 2on trimestre 2016
Morositat 3er trimestre 2016
Morositat 4rt trimestre 2016