✍️ CRONISTA OFICIAL

Cecilio Alcaraz Albaladejo

CECILIO ALCARAZ ALBALADEJO
CRONISTA OFICIAL D’ALMUSSAFES

Accés al blog

Cronista es defineix al diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com la “Persona encarregada per un municipi perquè actue com a fedatari dels diversos esdeveniments passats i presents” i també, “l’autor d’una crònica”. Al de la llengua espanyola, el “Autor de crónicas, o Historiador oficial de una institución”.

Crònica seria segons el primer diccionari un “Text historiogràfic, generalment circumstancial i no ajustat a unitats cronològiques, que segueix l’orde temporal”. Al segon, com la “Narración histórica en que se sigue el orden temporal de los acontecimientos”. Crònica ve del grec “cronos”, que significa temps. Per tant, la crònica és un relat de fets que han succeït en un temps determinat.

Per fer un poc d’història, transcriu algunes frases de la pàgina web de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València1 : “A pesar de ser la tasca del cronista local una activitat àmpliament documentada en segles passats, el moviment associatiu valencià –i també l’estatal– i les tasques col•lectives que comporta el subsegüent associacionisme, són relativament recents”. […] “durant l’estiu de 1954, … preparació de la 1a Assemblea provincial, la convocatòria de la qual va aparèixer en la circular de Govern Civil núm. 270 de 27 d’agost. […] van acudir a esta Assemblea provincial,.. entre els dies 16 al 19 d’octubre de 1954,… 152 cronistes” (nota: Vicente Badía Marín2 publicà a “Levante” del dia 20 de juliol de 1954 un article en el qual apareixia la llista dels municipis que ja havien nomenat Cronista i en el qual dóna notícies sobre la preparació d’esta Assemblea provincial “que germinó al abrigo de unas reuniones que se celebraron en el salón del Consejo”).

Al nostre poble ja s’havia nomenat a Antonio Benavent Calatayud per acord adoptat en el Ple Municipal de data 26-3-1954, tenia 30 anys, títol de batxiller i treballava de secretari en la “Hermandad de Labradores”.

En aquells moments de 1954 ocupaven el càrrec de cronistes diversos grups de persones: sacerdots, advocats –com Juan Moleres en Sollana–, catedràtics, doctors i professors d’Universitat, metges, farmacèutics, alguns nobles, batxillers –com el nostre–, funcionaris diversos de l’administració local, mestres de primera ensenyança –era el grup més nombrós, com Casimiro Romero en Benifaió– i altres de professions diverses. No es disposen de dades referides a l’actualitat, però es pensa que serà una cosa semblant.

Després de seixanta anys són pocs els Cronistes que queden d’entre aquells primers, entre els quals es troben el de Sollana –ja nomenat– o el mateix president, Francisco de P. Momblanch.

El dia 8-9-2009 Antonio Benavent presentà a l’Ajuntament escrit sol·licitant el seu cessament com a Cronista Oficial per motius d’edat i salut, cosa que fou comunicada també a l’Associació de Cronistes del Regne de València i el seu president l’acceptà i emplaçà a l’Ajuntament a nomenar un nou cronista.

Cecilio Alcaraz Albaladejo

Amb el meu antecessor en el lliurament del seu premi cívic (09/07/2010)

Com a resultat d’això l’Ajuntament en Ple Ordinari del dia 8-4-2010 acordà acceptar la dimissió d’Antonio Benavent, al mateix temps que el feia Cronista Honorífic i procedia –després del corresponent debat– a acordar per unanimitat la proposta de nomenament de Cecilio Alcaraz Albaladejo com a nou Cronista Oficial d’Almussafes. El mateix, fou traslladat a l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València a la que pertany des d’aleshores. El nomenament s’ha assentat històricament en els principis essencials del caràcter honorífic, no retribuït i vitalici del càrrec.

Durant els últims anys el Cronista ha treballat en diferents tasques que li són pròpies, com: la investigació local, l’elaboració d’informes o conferències, la publicació d’articles als BIMs i llibres de festes, la realització d’exposicions de diverses temàtiques, etc.

Des del dia 30-1-2014 publica –com a Cecilio Cr– continguts de tipus local a la pàgina de Facebook “Almussafes Segle XX”, d’igual forma ha publicat algú en la pàgina “Almussafes” i també en la de “RIBERA PARLA, tens molt a contar!”. Com a necessitat de publicar temes recents en una pàgina específica de la història local creà i administra la nova pàgina “Almussafes Història recent” des del dia 24-11-2015.

Al final, totes eixes publicacions s’arrepleguen en cecilioalcaraz.blogspot.com.es, què és el seu blog i que porta per títol “Peces per a un puzle històric d’Almussafes”. També es podrà accedir als seus articles publicats als BIMs, els llibres de festes, en algun diari,… i altres materials inèdits fins ara.