SUBVENCIONS – ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A DESENVOLUPAR PROJECTES TECNOLÒGICS I DIGITALS

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DE L’11 DE MAIG FINS AL 10 DE JUNY DE 2021 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
LLISTAT DEFINITIU DE
CONCESSIONS (EDICTE)
22/09/2021

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD10/05/2021
ANUNCI BOP10/05/2021
BASES10/05/2021
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA