SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL

El sistema de gestió documental de l’Ajuntament d’Almussafes es constituïx per les polítiques, recursos, ferramentes i processos integrats en la gestió administrativa general. Tots es destinen a la planificació, millora, ús, transparència, control i conservació dels documents, perseguint l’objectiu d’obtindre una gestió eficaç i eficient.

El sistema se subdividix en diferents fases arxivístiques (sistema d’arxius) : els arxius de gestió (fase de creació i ús documental) ; els arxius centrals i intermedis (ús i eliminació documental) ; i l’arxiu històric (ús i conservació) ; en les que s’apliquen diferents procediments tècnics:

  • Procés documental: incorpora el disseny i normalització dels documents, els procediments i simplificació de tramites, i el control del flux documental.
  • Procés d’identificació, classificació, descripció i arxiu, d’acord amb el Quadro de Classificació Municipal; així com la disposició dels documents per a l’accés dels usuaris: consulta, còpia i préstec.
  • Procés de formació d’usuaris i coordinació amb el Sistema.
  • Procés per a la conservació de documents.

Els documents que produïx i rep l’Ajuntament s’agrupen en unitats documentals (expedients), que s’organitzen per categories (sèries) com resultat d’un mateix procediment. L’instrument que arreplega de forma senzilla i fàcil totes les relacions entre funcions i activitats municipals, és el Quadro de Classificació de Documents.

La Corporació i l’Alcalde aproven les directrius i normativa que regix l’actuació administrativa i les unitats administratives que produïxen la documentació; així com les propostes realitzades per la Comissió de Valoració Documental.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Sistema d’Arxius d’Almussafes
Reglament de l’Arxiu Municipal
Normes per a la valoració i conservació de documents