CULTURA – DOCUMENTS D’INTERÉS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Manifestacions festives annex
Documentació per a espectacles pirotècnis a càrrec d’empresaris autoritzats
Acord definitiu concessió subvencions ordinàries
Concessió provisional subvencions ordinàries
Normes del saló d’actes
Horari venda entrades espectacles teatrals, musicals i de cine
Ordenança tallers municipals