SUBVENCIONS – EXTRAORDINÀRIES A ASSOCIACIONS

CONVOCATÒRIA 2021

TERMINI OBERT DEL 04 DE JUNY FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2021 I S’HAURÀ D’EFECTUAR AMB 30 DIES D’ANTELACIÓ A LA DATA D’INICIACIÓ DE L’ACTIVITAT PER A LA QUAL SE SOL.LICITEN

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI BOP03/06/2021
SOL.LICITUD25/05/2021
BASES25/05/2021
PROGRAMA I PRESSUPOST25/05/2021
JUSTIFICACIÓ25/05/2021
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA
28/11/2019