CALENDARI FISCAL


DATES DEL CALENDARI FISCAL DE 2022

CONCEPTEPERÍODE VOLUNTARIDATA DE CÀRRECS DOMICILIATS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA
(I.B.I. URBANA)
Del 26 d’abril al 27 de juny de 2022

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2022

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 02/05/2022
16 de juny

3 càrrecs:
– 05/07
– 05/10
– 05/12

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA
(I.B.I. RÚSTICA)
Del 26 d’abril al 27 de juny de 2022

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2022

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 02/05/2022
16 de juny

3 càrrecs:
– 05/07
– 05/10
– 05/12

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(I.A.E.)
Del 3 d’octubre al 5 de desembre de 202224 de novembre
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(I.V.T.M)
Del 3 d’octubre al 5 de desembre de 202224 de novembre
TAXA GUALSDel 21 de març al 23 de maig de 202216 de maig
MERCAT
(EXTERIOR)
Del 20 de gener al 21 de març de 202214 de març
MERCAT
(INTERIOR)
Del 22 de febrer al 22 d’abril de 20224 càrrecs:
– 21/03
– 20/06
– 20/09
– 20/12
MARQUESINESDel 22 de febrer al 22 d’abril de 20224 càrrecs:
– 21/03
– 20/06
– 20/09
– 20/12