CALENDARI FISCAL

DATES DEL CALENDARI FISCAL DE 2021

(MODIFICAT A CAUSA DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISI DEL COVID-19)

CONCEPTEPERÍODE VOLUNTARIDATA DE CÀRRECS DOMICILIATS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA
(I.B.I. URBANA)
Del 20 d’abril al 22 de juny de 2021

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2021

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 30/04/2021
14 de juny de 2021

En el cas de fraccionament
(3 càrrecs): 05/07/2021,
05/10/2021 i 05/12/2021
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA
(I.B.I. RÚSTICA)
Del 20 d’abril al 22 de juny de 2021

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2021

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 30/04/2021
14 de juny de 2021

En el cas de fraccionament
(3 càrrecs): 05/07/2021,
05/10/2021 i 05/12/2021
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(I.A.E.)
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 202126 de novembre de 2021
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(I.V.T.M)
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre de 202126 de novembre de 2021
TAXA GUALSDel 22 de març al 24 de maig de 202114 de maig de 2021
MERCAT
(EXTERIOR)
Del 22 de març al 25 de maig de 202118 de maig de 2021
MERCAT
(INTERIOR)
Del 22 de febrer al 22 d’abril de 20214 càrrecs: 22/02/2021,
21/06/2021, 20/09/2021 i 20/12/2021
MARQUESINESNO ES COBRARAN EN 2021