CALENDARI FISCAL

DATES DEL CALENDARI FISCAL DE 2023

CONCEPTEPERÍODE VOLUNTARIDATA DE CÀRRECS DOMICILIATS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA
(I.B.I. URBANA)
Del 26 d’abril al 26 de juny de 2023

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2023

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 02/05/2023
16 de juny

3 càrrecs:
– 05/07
– 05/10
– 05/12

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA
(I.B.I. RÚSTICA)
Del 26 d’abril al 26 de juny de 2022

Sol.licitud de fraccionament
en 3 càrrecs: fins al 31/05/2023

Sol.licitud de bonificació del 90%
per a families nombroses: fins al 02/05/2023
16 de juny

3 càrrecs:
– 05/07
– 05/10
– 05/12

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(I.A.E.)
Del 2 d’octubre al 4 de desembre de 202324 de novembre
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(I.V.T.M)
Del 2 d’octubre al 4 de desembre de 202324 de novembre
TAXA GUALSDel 20 de març al 22 de maig de 202316 de maig
MERCAT
(EXTERIOR)
Del 20 de gener al 21 de març de 202314 de març
MERCAT
(INTERIOR)
Del 20 de febrer al 20 d’abril de 20234 càrrecs:
– 20/03
– 20/06
– 20/09
– 20/12
MARQUESINESDel 20 de febrer al 20 d’abril de 20234 càrrecs:
– 20/03
– 20/06
– 20/09
– 20/12