CALENDARI FISCAL

DATES DEL CALENDARI FISCAL DE 2020

(MODIFICAT A CAUSA DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISI DEL COVID-19)

CONCEPTEPERÍODE
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-URBANA
(I.B.I. URBANA)
Del 6 de maig al 24 de juliol

Domiciliacions: 3 de juliol

Fraccionaments (3 càrrecs):
– 10 de juliol
– 5 d’octubre
– 7 de desembre
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES-RÚSTICA
(I.B.I. RÚSTICA)
Del 6 de maig al 24 de juliol

Domiciliacions: 3 de juliol

Fraccionaments (3 càrrecs):
– 10 de juliol
– 5 d’octubre
– 7 de desembre
IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(I.A.E.)
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre

Domiciliacions: 26 de novembre
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
(I.V.T.M)
De l’1 d’octubre a l’1 de desembre

Domiciliacions: 26 de novembre
TAXA GUALSDel 20 de març al 22 de juny

Domiciliacions: 22 de maig
MERCAT
(EXTERIOR)
Del 20 de gener al 23 de juny

Domiciliacions (2 càrrecs):
– 12 de març (5%)
– 12 de juny (5%)
MERCAT
(INTERIOR)
Del 20 de febrer al 20 de maig

Domiciliacions (4 càrrecs):
– 30 d’abril (5%)
– 22 de juny (5%)
– 21 de setembre (5%)
– 21 de desembre (5%)
MARQUESINESDel 20 de febrer al 20 de maig

Domiciliacions (4 càrrecs):
– 30 d’abril (5%)
– 22 de juny (5%)
– 21 de setembre (5%)
– 21 de desembre (5%)