MANUAL D’AJUDA PER A LA TRAMITACIÓ D’AJUDES I SUBVENCIONS AMB CERTIFICAT DIGITAL

En aquest manual mostrem com registrar/presentar subvencions i ajudes de manera telemàtica sense necessitat de desplaçament. Cal seguir les instruccions pas a pas i no oblidar que per a realitzar aquest tipus de tràmits és necessari el certificat digital. Si no es posseeix encara aquest certificat, cal acudir al registre de l’ajuntament (planta baixa) i demanar-lo.

L’exemple per a aquest manual el realitzarem com si fórem algú que va a sol.licitar l’ajuda del menjador escolar. Per a la resta d’ajudes o subvencions el procediment és pràcticament el mateix.

1

Accedim a la web municipal www.almussafes.net, i en el panell principal de serveis al ciutadà farem clic (o premerem si estem en un dispositiu mòbil) en el botó SUBVENCIONS.

2

En la pàgina de subvencions tan sols hem de seleccionar el tipus d’ajuda o subvenció que anem a sol.licitar. En aquest cas, al tractar-se de l’ajuda per al menjador escolar, farem clic sobre la imatge OCUPACIÓ I BENESTAR SOCIAL.

3

Continuarem fent clic sobre la imatge BENESTAR SOCIAL per a poder veure les ajudes que ofereix aquesta àrea.

4

Una vegada dins de l’àrea corresponent, farem clic sobre l’ajuda o subvenció que desitgem sol.licitar. En aquest cas, SUBVENCIONS MENJADOR ESCOLAR.

5

Una vegada situats en l’ajuda o subvenció que desitgem sol.licitar, veurem els documents disponibles per a la seua tramitació. El document més important que si haurem de descarregar i emplenar és la instància o sol.licitud, la resta de documents com per exemple les bases no cal adjuntar-los a la sol.licitud però si molt important llegir-los amb atenció per a veure si complim els requisits o no per a rebre l’ajuda o subvenció.

6

Amb la instància descarregada, emplenada i escanejada (o en defecte d’això amb una foto del document) i el nostre certificat digital instal.lat i operatiu en l’equip informàtic que utilitzarem, procedirem a la tramitació de l’ajuda o subvenció. Ens desplaçarem per la barra lateral dreta que hi ha en la pàgina web municipal fins a trobar el botó de la SEU ELECTRÒNICA i farem clic sobre ell.

IMPORTANT

En l’ajuntament ens proporcionaran el certificat digital juntament amb un document amb unes instruccions fàcils i ràpides per a instal.lar el certificat digital en el nostre ordinador portàtil o de sobretaula. Si al intentar instal.lar el certificat mostra algun problema o error, en la següent guia explica com solucionar-lo.

Guia ACCV per a solucionar problemes
amb el certificat digital

Si els problemes persisteixen, pot accedir a la web de la ACCV per a intentar resoldre’ls a través de l’apartat d’ajuda en el següent enllaç: https://www.accv.es/ayuda/.

7

7) Dins de la seu electrònica ens dirigirem a la part superior i farem clic sobre Accedir.

8

Triarem com a forma d’autenticació el certificat digital.

9

Una vegada hàgem accedit satisfactòriament a la seu electrònica, ens dirigirem a la barra de menú fins a arribar a SERVEIS, el qual es desplegarà i mostrarà diverses opcions, nosaltres hem de fer clic sobre REGISTRE ELECTRÒNIC D’ENTRADA.

10

En la següent pantalla farem clic directament sobre TRAMITAR UNA NOVA SOL.LICITUD, ESCRIT O COMUNICACIÓ.

11

Fem clic sobre el nom del tràmit que desitgem sol.licitar.

12

En la següent pantalla hem de fer clic sobre INICIAR TRÀMIT, acceptar les condicions i continuar.

13

Una vegada marcada la casella, farem clic sobre CONTINUAR i ens obrirà una nova pantalla amb un formulari. Hi haurà molts camps que ja estaran emplenats pel fet que la plataforma aprofita la informació del nostre certificat digital.

Molt important emplenar el camp de telèfon de contacte (llevat que ja vinga emplenat) ja que en moltes ajudes el personal funcionari es posarà en contacte amb nosaltres/as telefònicament.

En l’apartat EXPOSA no és necessari que escriguem res i en l’apartat SOL.LICITA escriurem el nom de l’ajuda que estem sol·licitant, per exemple, SOL.LICITA: SUBVENCIONS MENJADOR ESCOLAR.

Completat l’apartat de SOL.LICITA, tan sols hem de fer clic a CONTINUAR, tot seguit adjuntarem la documentació sol.licitada en aquesta ajuda o subvenció (això variarà segons el que conste en les bases de cada ajuda o subvenció).

Quan ja tinguem tota la documentació sol.licitada per a realitzar el tràmit carregada en la plataforma, farem clic a CONTINUAR i després SIGNAR. La plataforma generarà un justificant de recepció que ens servirà com a resguard de la tramitació de l’ajuda o subvenció i ja haurem acabat.