INSPECTOR POLICIA LOCAL

TIPUSCOMISSIÓ DE SERVEIS
GRUPA2
PLACES1
INSTÀNCIES5 DIES NATURALS (COMPTATS A PARTIR DE L’ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA PRESENT EN EL TAULER D’EDICTES I LA WEB MUNICIPAL) – PUBLICAT EL 30/06/2020

DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
INSTÀNCIA30/06/2020
Resolució d’Alcaldia: Designació
comissió de valoració i data
entrevista curricular
08/07/2020
Resolució d’Alcaldia que
modifica la convocatòria
01/07/2020
Edicte Ajuntament30/06/2020
Convocatòria Ajuntament26/06/2020