FASES PER A LA DEFINICIÓ DE L’ESTRATÈGIA DUSI

La metodologia a emprar per a definir l’ESTRATÈGIA DUSI es basarà en el mètode marcat per la Xarxa d’Iniciatives Urbanes (XIU), que consta de les fases següents:

  1.  Identificació inicial dels problemes i reptes urbans.
  2.  Anàlisis integrat: que comprenga la dimensió física y mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica.
  3.  Diagnòstic i definició de resultats esperats.
  4.  Delimitació de l’àmbit d’actuació.
  5.  Pla d’Implementació: que comprendrà línies d’actuació, cronograma, pressupost i indicadors de productivitat.
  6.  Participació ciutadana i dels agents econòmic-socials: tant en la fase de disseny com en la d’implantació.
  7.  Demostració de Capacitat Administrativa suficient per al desplegament de l’EDUSI.
  8.  Consideració dels principis horizontals i objetius transversals FEDER: igualtat entre hòmens i dones i no discriminació, desenvolupament sostenible, accesibilitat, atenció al canvi demogràfic, mitigació i adaptació al canvi climàtic.
Fases estratègia DUSI