ACTIVITATS ECONÒMIQUES I CONSUM

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Nou text – Ordenança Reguladora de
Venda No Sedentària
Reglament del Mercat Municipal