ACTIVITATS ECONÒMIQUES I CONSUM

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ORDENANÇA REGULADORA
DE VENDA NO SEDENTÀRIA
(NOU TEXT)
REGLAMENT DEL MERCAT
MUNICIPAL