TRANSPARÈNCIA – INFORMES DE FISCALITZACIÓ


Informes de fiscalització realitzats pel Tribunal de Comptes


Què conté aquesta categoria?
Els informes de fiscalització emesos pel Tribunal de Comptes. Podeu consultar la informació relativa a l’Ajuntament d’Almussafes en la Plataforma de Rendició de Comptes.