TRANSP. FISCALITZACIÓ

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)23/04/2020
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)03/04/2020
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020
INFORME FISCAL
DESCRIPCIÓINFORMACIÓ / DOCUMENT
DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT)02/04/2020
DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT)06/05/2020
INFORME JURÍDIC