OCUPACIÓ PÚBLICA

Publicat el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, les proves selectives dels processos en curs queden posposades, garantint-se en tot cas la continuïtat d’aquestes

CONVOCATÒRIESTIPUSGRUPPLACESSISTEMA SELECTIUINFORMACIÓ
Taquiller/a (conserge)Personal LaboralAP1Concurs-Oposició+INFO
Tècnic/a AuxiliarPersonal LaboralC21Concurs-Oposició+INFO
Peó/na (manteniment)Personal FuncionariAP1Concurs-Oposició+INFO
Peó/na (usos múltiples)Personal FuncionariAP1Concurs-Oposició+INFO
Conserge/OrdenançaPersonal FuncionariAP2Concurs-Oposició+INFO
Auxiliar Administratiu/vaPersonal FuncionariC21Concurs-Oposició+INFO
Oficial Policia LocalFuncionari de CarreraB2Concurs-Oposició +INFO
Agent Policia LocalFuncionari de CarreraC15Concurs (mobilitat)
Oposició (agents)
+INFO