👾 JOVENTUT

L’Àrea de Joventut forma part íntegra de l’administració de l’Ajuntament d’Almussafes. En aquesta es treballa amb els joves i per als joves, i la seva finalitat és la d’aportar tot el necessari per a una adequada integració i promoció d’aquests en la millora de la seua incorporació en la societat, en tots i cadascun dels seus àmbits. D’aquesta manera, ofereix a la ciutadania una sèrie de serveis per millorar la qualitat de vida dels joves.

El Centre d’Informació Juvenil és un servei, dins d’aquest àrea, la funció del qual és aportar tota aquella informació necessària per poder dur a terme una sèrie d’activitats i programes en pro de la joventut de la localitat. Així mateix, es tracta d’una eina prou potent d’informació als joves en les seues necessitats i inquietuds.

PRINCIPIS

EL JOVE COM A FET GLOBAL: Entendre i conéixer el jove en tota la seua realitat, identificant tots els aspectes que l’afecten en el seu desenvolupament. Aquest principi comporta una coordinació de l’acció que ha de planificar-se amb el conjunt d’institucions que l’afecten.

CONCEPTE INTEGRAL DE L’ENTORN: El territori i el seu entorn s’inclou de forma decisiva en la idiosincràsia del col·lectiu juvenil que viu en ell. Actuar sobre aquest de manera que puga afavorir el desenvolupament i la integració dels joves és una tasca indispensable.

AVALUACIÓ CONTÍNUA: Que permeta variar o mantindre el rumb de les nostres actuacions a través d’una avaluació crítica, constructiva i continuada. Açò ens permet evitar estancaments i actuar en funció de les necessitats reals.

ANÀLISI DE LES PROPOSTES JUVENILS: És important recollir i analitzar les propostes que surten dels propis joves, les associacions, entitats, …

CONTINUÏTAT: Aquest pla anual naix amb una vocació de continuïtat, així ho demostren els seus set anys de vida, i ens permet aconseguir els objectius marcats a curt i a llarg termini dins de la política integral de joventut.

Des d’aquest punt de vista, el que es pretenen és:

 • Facilitar i escurçar, temporalment, l’adquisició de l’autonomia personal i la inserció social per part dels joves, ampliant les seues possibilitats de formació, d’ocupació i d’accés a la vivenda.Millorar la salut i qualitat de vida, així com l’accés a la cultura.
 • Fer possible una participació social de la joventut que garanteixi el seu major protagonisme i responsabilitat sobre el propi futur, que és el del conjunt de la societat.
 • Promoure i consolidar els valors democràtics de llibertat, igualtat d’oportunitats, convivència pacífica, tolerància i solidaritat. Així mateix, la responsabilitat, l’esforç personal i l’esperit emprenedor que genera i exigeix la societat actual.

OBJECTIUS

Els objectius tenen com a finalitat primordial ser realistes i, com no, conseqüents amb els fins proposats.

Amb ells el que es pretén és:

 • Propiciar que es donen les condicions necessàries perquè els joves aconsegueixen més ràpida i fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals.
 • Fomentar la integració i participació social dels joves a través de les seues pròpies organitzacions i col·lectius, pal·liant i prevenint les situacions de marginació i desigualtat en les seues oportunitats socials, oferint programes d’actuació que activen la integració en la vida social, cultural… del municipi. Així mateix, sensibilitzar i educar a la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència democràtica.
 • Millorar la salut i la qualitat dels joves, realitzant una labor preventiva que afavorisca el desenvolupament personal dels joves.
 • Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimitzar els ja existents.
 • Garantir una estreta coordinació entre tots els organismes existents en la localitat.

ELS ÀMBITS

Els àmbits d’actuació són els corresponents amb els programes d’intervenció.

1. Formació i educació.

2. Ocupació.

3. Salut i qualitat de vida:

 • Vivenda
 • Medi ambient
 • Forces Armades
 • Esports

4. Cultura i oci, turisme i temps lliure.

5. Participació juvenil.

ORGANIGRAMA
INSTAL.LACIONS
SERVEIS
ACTIVITATS
DESTACATS
DOCUMENTS D’INTERÉS
ENLLAÇOS D’INTERÉS
INFORMACIÓ
ADREÇAPlaça del Mercat, 11
VORE AL MAPA
HORARI D’ATENCIÓHIVERN: del 16 de setembre al 15 de juny
De dilluns a divendres
– Matí: 11:00 – 14:00
– Vesprada: 16:30 – 20:00

ESTIU: del 16 de juny al 15 de setembre
De dilluns a divendres
– Matí: 11:00 – 14:00
– Vesprada: 17:00 – 20:00

AGOST TANCAT
TELÈFON96 178 51 10
FAX96 176 41 76
CORREU ELECTRÒNIC
(Tècnic)
juventud_juv@almussafes.org
CORREU ELECTRÒNIC
(Informador)
juventud_cij@almussafes.org