JOVENTUT – ORGANIGRAMA

CÀRRECRESPONSABLE
Regidor/a:
Regidora de JoventutBelén Godoy Pérez
Personal del Departament:
Tècnic de joventutAndrés Pedrón Giménez
Informador juvenilÓscar Asensi Minguez
FUNCIONS DEL TÈCNIC DE JOVENTUT
– Gestió funcional, coordinació, ficada en marxa i supervisió de les activitats que es generen en matèria de joventut.
– Coordinació amb altres institucions, participant en els seus programes.
– Informació directa al públic i atenció personalitzada.
– Responsable del compliment de les tasques administratives necessàries.
– Donar suport al Gestor Esportiu en la coordinació i gestió d’activitats esportives i en les seues tasques relatives al Consell Municipal d’Esport.
– Estudiar demandes, interessos i necessitats dels joves, informar i dinamitzar al col·lectiu juvenil, utilitzar pràctiques avaluatives, contribuir al desenvolupament de polítiques i programes per a joves i coordinar-se amb altres entitats.
– Programar les activitats necessàries per aconseguir la finalitat i els objectius proposats.
HORARI DEL TÈCNIC
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLICSegons horari del CIJ:
– Matins: dilluns, dimarts, dijous i divendres
– Vesprades: dilluns, dimarts i dimecres
TELÈFON96 178 51 10
E-MAILjuventud_juv@almussafes.org
FUNCIONS DE L’INFORMADOR JUVENIL
– Atenció i informació adequada al públic.
– Atenció telefònica.
– Atenció i tramitació de les suggerències, reclamacions i queixes dels usuaris.
– Realització d’inscripcions a les diverses activitats.
– Control del Servei Informàtic d’Internet.
– Ordre adequat de la informació del Centre.
HORARI DE L’INFORMADOR
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLICDe dilluns a divendres segons horari del CIJ
TELÈFON96 178 51 10
E-MAILjuventud_cij@almussafes.org