TINENTS DE L’ALCALDE

Els tinents d’alcalde,  són els col.laboradors immediats, directa i permanents de l’alcalde, que els anomena i revoca lliurement d’entre els regidors.

Substituïxen l’alcalde quan este està absent i exercixen les atribucions que expressament ell els delegue.

* (@) Si desitja enviar un correu electrònic a algun dels tinents, polse sobre les imatges.

Els Tinents d’Alcalde són:

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Primera Tinenta d’Alcalde

FAUSTINO MANZANO FUENTES

Segon Tinent d’Alcalde

PAQUI OLIVER GIL

Tercera Tinenta d’Alcalde

PAU BOSCH ALEPUZ

Quart Tinent d’Alcalde