SALUT PÚBLICA

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ORDENANÇA REGULADORA SOBRE
TINENÇA, PROTECCIÓ I VENDA
D’ANIMALS DE COMPANYIA