BENESTAR EMOCIONAL I FAMILIAR

1. SERVEI D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I INFÀNCIA (SEAFI)

DESCRIPCIÓServei especialitzat en la intervenció amb menors en casos d’exclusió social, depenent de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
POBLACIÓInfància: 0 – 11 anys, Adolescència: 12 – 17 anys en situació de risc
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es

2. PROGRAMA DE SUPORT PSICOLÒGIC MATERN/PATERN (PAMPI)

DESCRIPCIÓAssessorament psicoevolutiu a famílies amb menors de 0 a 3 anys, amb la finalitat d’orientar sobre el desenvolupament del nadó, així com l’elaboració de pautes de treball per a millorar el vincle i les relacions familiars.
POBLACIÓInfància: 0-5 anys, Joves: 18-29 anys, Adults: 30-64 anys, Embarassades
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es
Díptic PAMPI

3. SERVEI DE MEDIACIÓ DE CONFLICTES

DESCRIPCIÓServei per a resoldre discrepàncies i conflictes de forma satisfactòria amb l’ajuda d’un mediador per a millorar la convivència familiar i ciutadana.
POBLACIÓPoblació en general
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es
Tríptic servei

4. SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

DESCRIPCIÓServei d’assessorament i consulta psicològica.
POBLACIÓPoblació en general
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es

5. GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL

DESCRIPCIÓServei d’assessorament i orientació psicopedagògica en els centres d’educació infantil i primària.
POBLACIÓInfància: 0–12 anys
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es

6. PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR

DESCRIPCIÓPrograma que pretén prevenir l’absentisme escolar, a través d’un prtotocol d’actuació coordinat amb els centres educatius i les famílies.
POBLACIÓInfància: 6-11 anys, Adolescència: 12-17 anys, Joves: 18-29 anys
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es

7. PROGRAMA SOCIOEUCATIU

DESCRIPCIÓPrograma d’ajuda escolar als alumnes amb risc d’exclusió social i dificultats d’aprenentatge.
POBLACIÓInfància: 0-11 anys, Adolescència: 12-17 anys
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es

8. BIBLIOTERÀPIA

DESCRIPCIÓLa major part de la gent cultiva la part física del cos però igualment d’important és dedicar temps a la nostra ment per tal d’enriquir-la i ajudar a enfrontar-se a diferents situacions de la vida diària. La lectura desenvolupa el pensament crític, que ens permet discernir millor entre les emocions i els comportaments humans . Per tant, és una bona ferramenta per empoderar-se i millorar la pròpia salut emocional i social.
POBLACIÓPoblació en general
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILalmussafes_dis@gva.es
Biblioteràpia