⭕ CONSELLS SECTORIALS

CONSELL AGRARI MUNICIPAL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
TAULA DE LA SOLIDARITAT