BIBLIOTECA – ENLLAÇOS D’INTERÉS

CATÀLEGS
DESCRIPCIÓENLLAÇ
Xarxa de Lectura Pública Valenciana
Catàlegs de BPE (biblioteques públiques d’Espanya)
Catàleg de la Biblioteca Valenciana
Catàleg Biblioteca Nacional
Catàleg de Biblioteques Universitàries (REBIUN)
Catàleg de la Biblioteca infantil i juvenil de la Fundació Germán Sánchez Ruipérez
Biblioteques especialitzades de la Generalitat Valenciana
ENTITATS
DESCRIPCIÓENLLAÇ
Portal de Biblioteques Valencianes
La Biblioteca Valenciana
Biblioteca Nacional
Xarxa de Biblioteques del CSIC
BIBLIOTEQUES VIRTUALS
DESCRIPCIÓENLLAÇ
Biblioteques digitals – Ministeri de Cultura
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Ibiblio – The public’s library and digital archive
Project Gutenberg – The first producer of free electronic books (ebooks)