PEÓ/NA MANTENIMENT (INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES)

TIPUSPERSONAL FUNCIONARI
(CONSOLIDACIÓ d’OCUPACIÓ TEMPORAL)
GRUPAP
PLACES1
DRETS d’EXAMEN15 euros
INSTÀNCIESDEL 12 DE FEBRER FINS AL 10 DE MARÇ

DOCUMENTACIÓ

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
INSTÀNCIA11/02/2020
BASES DEFINITIVES11/02/2020
Qualificacions
definitives
03/12/2020
Qualificacions del
segon exercici
23/11/2020
Rectificació de qualificacions
del primer exercici
20/11/2020
Plantilla correctora
del primer exercici
19/11/2020
Qualificacions del
primer exercici
18/11/2020
Anunci BOP (llistat provisional
i definitiu d’admesos/es, nomenament
tribunal i data començament proves)
16/10/2020
Anunci BOE11/02/2020
Anunci BOP31/12/2019