CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS

El Consell Municipal d’Esports és un consell sectorial que té el caràcter d’òrgan complementari i consultiu, i per tant, creat pel Ple Municipal a l’empara del que disposen els articles 119 i 130 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) , amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes esportius municipals.


MEMBRES DEL CONSELL
PRESIDENT: Sr. Pau Bosch Alepuz

VOCALS:
Els representants dels clubs esportius:

Club de Tenis Almussafes
Miguel Ribes Raga

Club Tir amb Arc
Miguel Angel Ponce Albuixech

Club Gimnàstica Rítmica Almussafes
Modesto Soria Ferrus

Club de Aikido
Miguel Llop Monteagudo

Asociació Autet
Enrique Esteve Tomas

Bici-Club Almussafes
Cristobal Rodriguez Games

Club de Futbol Almussafes
Miguel Clerigues Mendez

Club caçadors ‘El Perdigó’

José Francisco Rovira Ribes

Peña Ciclista Almussafes

Angel Clemente Jareño

Associació Esportiu Agility
Celia Espert Ortiz

Club de Billar
Josep Enric Folch Moreno

Club de Basquet Almussafes

Maria Victoria Gilabert

Club Pilota Valenciana
Juan Cariñena Moreno

C.F. Veteranos
Domingo Rubio Albentosa

Societat de Pescadors ‘La Molinà’
Fco. Javier Calatayud Villar

Club Al tran-tran
Juan Panero Tapia

Club Yokokan
Oscar Rodríguez Garcia

Club d’Atletisme Almussafes
Cristina Atanasió Lloret

Club de Natació
Ricardo Magraner Navarro

Club Espelelogia
Enrique Sanleonardo Botella

Club d’Escacs Almussafes

Jose Jiménez Garcia

Asocciació Esportiva Rantelles

Carlos Garcia Bartual

Club de Karate
Roberto Ferrer Fortea

Club de Tenis Racef

Pedro Vicente Benavente
INFORMACIÓ

– Ubicació: C/ Poliesportiu s/n
РTel̬fon: 96 203 10 46
– Fax: 96 203 10 46

CONTACTAR
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
REGLAMENT D’ÚS DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
SOL.LICITUD D’ÚS I GRATUÏTAT
REGLAMENT DE PREMIS A
L’ESPORT D’ALMUSSAFES
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS