CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS

El Consell Municipal d’Esports és un consell sectorial que té el caràcter d’òrgan complementari i consultiu, i per tant, creat pel Ple Municipal a l’empara del que disposen els articles 119 i 130 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) , amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes esportius municipals.


MEMBRES DEL CONSELL

PRESIDENT: Sr. Pau Bosch Alepuz

VOCALS:
Els representants dels clubs esportius:
Club Aikido Almussafes:
-Sr. Vicente Bosch Campos
Associació Automodelisme Autet:
-Sr. Enrique Esteve Tomás
Club Tir amb Arc Almussafes:
– Sr. Manuel Cerdá Rangel
Club Esportiu Gimnàstica:
– Sr. Juan Heredia Heredia
Bici Club Alomussafes:
– Sr. Cristobal Rodríguez Games
Club Colombicultura:
– Sr. Miguel Rovira
Almussafes Club de Futbol:
– Sr. Francisco Sebastián Cabeza
Club de Tennis:
– Sr. Miguel Ribes Raga
Club Tir Olímpic Almussafes:
– Sr. Bautista Ferris Sáez
Club de Caçadors El Perdigó:
– Sr. Jose Francisco Rovira Ribes
Peña Ciclista Almussafes:
– Sr. Ángel Clemente Jareño
Club Esportiu Agility:
– Sr. Javier Pérez Sarrión
Club de Billar Almussafes:
– Sr. Inocencio Benavent Muñoz
Club de Bàsquet:
– Sr. Pasqual Bosch Alepuz
Club Pilota Valenciana:
– Sr. José Ventura Salvador
Veterans Club de Futbol:
– Sr. Domingo Rubio Albentosa
Club de Pescadors La Molinà:
– Sr. Javier Calatayud Villar
Club de Petanca:
– Sr. Manuel Pendón Marqués
Club de Motociclismo:
– Sr. Vicente Marí Girona
Club Ciclista Al tran tran:
– Sr. Eduardo Girona Girona
Club Yoko Kan:
– Sr. Óscar Rodríguez García
Club de Golf:
– Sr. José Luís Soria Ferrer
INFORMACIÓ

– Ubicació: C/ Poliesportiu s/n
– Telèfon: 96 203 10 46
– Fax: 96 203 10 46

CONTACTAR
DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
REGLAMENT D’ÚS DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS
SOL.LICITUD D’ÚS I GRATUÏTAT
REGLAMENT DE PREMIS DE
L’ESPORT D’ALMUSSAFES
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS