SUBVENCIONS – EXTRAORDINÀRIES

2020

TERMINI OBERT AMB 30 DIES COM A MÍNIM D’ANTELACIÓ A LA DATA D’INICIACIÓ DE L’ACTIVITAT QUE ES SOL.LICITA

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
BASES
SOL.LICITUD I PROGRAMA
JUSTIFICACIÓ
ANUNCI –
OBERTURA DE TERMINI
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA