SUBVENCIONS – EXTRAORDINÀRIES

CONVOCATÒRIA 2022

TERMINI PENDENT D’OBERTURA (DURANT L’ANY 2022 I AMB 40 DIES COM A MÍNIM D’ANTELACIÓ A LA DATA D’INICIACIÓ DE L’ACTIVITAT QUE ES SOL.LICITA)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
ANUNCI BOP
BASES28/11/2022
SOL.LICITUD I PROGRAMA
MODEL DE JUSTIFICACIÓ
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA