PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Pla de participació ciutadana

CONVOCATÒRIA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EDUSI ALMUSSAFES – BENIFAIÓ

Imatge estratègia DUSI

Des del nostre Ajuntament estem treballant estretament amb l’Ajuntament de Benifaió per a definir una ESTRATÈGIA CONJUNTA DE DESENROTLLAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRADA (EDUSI), que ens permeta fer front als reptes comuns a nivell econòmic, ambiental, climàtic, demogràfic i social que compartim ambdós municipis.

A més, a través d’este projecte conjunt, Almussafes i Benifaió optarem a cofinançament europeu per un màxim de 5 milions d’euros en la pròxima convocatòria del Programa EDUSI (que finança fins al 50% del pressupost total per al desplegament de l’Estratègia) el que sens dubte suposaria un gran impuls al desenrotllament socioeconòmic dels nostres municipis.

– El projecte de definició d’esta Estratègia de Desenrotllament Urbà conjunta s’ha iniciat amb la identificació preliminar dels reptes urbans comuns per part dels representants tècnics i polítics de cada Ajuntament.

– Des de la Corporació Municipal apostem per una ciutat integradora i participativa, en la que volem tindre en compte la visió i aportacions de tota la ciutadania. Per això, a partir d’ara comença un procés de consulta pública per a contrastar els reptes urbans identificats amb la ciutadania del nostre municipi.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Cartell DUSI
Dossier DUSI

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA REVISIÓ DEL PGOU ALMUSSAFES

Ens posem en contacte amb tu per a informar-te de l’inici del Pla de Participació Ciutadana associat al procés de revisió del nostre Pla General Urbanístic.

Com saps, el nostre municipi requerix revisar i actualitzar este Pla com a document que regirà el nostre futur desenrotllament urbà per als pròxims 20 anys.

La revisió del Pla General és un llarg procés administratiu la tramitació del qual sol durar entre 3 i 4 anys. Per davant tenim una intensa tasca que requerix el treball i la coordinació de diferents administracions públiques, tècnics especialistes, col·lectius, empreses, i dels veïns i veïnes de la localitat.

Durant els mesos de juny a novembre hem organitzat una seriosa d’activitats i espais per a incorporar la visió de futur i suggeriments dels nostres veïns i veïnes.

Fes clic al banner per a més informació:

Imatge revisió Pla General
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Revisió Pla

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2017. CASA AYORA I PLAÇA MAJOR

L’Ajuntament d’Almussafes posa a disposició dels veïns i veïnes un programa de participació ciutadana tendent a decidir les possibilitats i necessitats de dos projectes urbanístics vitals per a la nostra població.

D’una banda es troba la recuperació de l’ús de l’edifici públic de la Casa Ayora i el seu entorn, amb una necessitat d’intervenció quasi immediata. Serà la ciutadania la que decidisca quines activitats s’han de dur a terme en aquest immoble patrimonial.

D’altra banda està la urbanitzaciód e la Plaça Major, element urbanístic que cal revitalitzar amb una intervenció integral que li permeta recuperar la vitalitat perduda com a centre històric del municipi.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Cartell participació ciutadana
Tríptic participació ciutadana

ENQUESTA DE QUALITAT AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES

Servir al ciutadà exigeix de les administracions públiques una permanent atenció a les seues expectatives, les seues necessitats i els seus drets, estant obligades a disposar els seus recursos per a arribar a conèixer-los i, una vegada aconseguit açò, atendre’ls i satisfer-los. Per això s’han d’utilitzar eines d’avaluació instrumentades amb la participació activa dels empleats públics.

Les avaluacions de qualitat són una peça bàsica en el sistema de qualitat, perquè l’anàlisi en profunditat de la gestió de les organitzacions permet conèixer les fortaleses i febleses i dissenyar plans de millora.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, l’alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes, mitjançant la resolució núm. 740/2012 i a proposta de la Comissió Interadministrativa en sessió celebrada el 13 de març de 2012, va aprovar la planificació i implementació d’una enquesta quantitativa de qualitat, que permeta mesurar el grau de satisfacció i acceptació dels ciutadans, partint de la idea bàsica que l’ajuntament té com a fonament el servei al ciutadà, i per a això ha de satisfer les seus necessitats i expectatives.

Fins a la data, l’equip tècnic – integrat per Mª José Girona, tècnic del Gabinet de Comunicació, Salvador Quijal, director del Departament de Benestar Social, José Mª Bullón, director dels Serveis de Cultura i Alfonso López, gestor de l’Àrea d’Esports – han dissenyat i efectuat un total de dos enquestes (anys 2012 i 2014), ja que la periodicitat de les mateixes és bianual.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Acord per a la institucionalització de l’enquesta
Resultats enquesta any 2012
Resultats enquesta any 2014

PROGRAMA D’AVALUACIÓ QUALITATIVA DELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS I REDACCIÓ DEL PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ALMUSSAFES

L’ajuntament d’Almussafes ha fet una avaluació participativa ciutadana per conèixer la percepció ciutadana de l’acció de govern, per tal de millorar la qualitat de les polítiques i programes municipals.

• En maig del 2014, encarregà un estudi d’avaluació participativa, atenent al compromís de l’article 113 del ROM, de realitzar periòdicament una avaluació de les polítiques i programes locals. I també pel desig de millora i adaptació constant a les necessitats variables de la ciutadania.

• D’acord amb el codi de bon govern que l’ajuntament signà l’any 2008, “avaluar l’acció pública és una manera d’impulsar la democràcia participativa, és una via per que els diversos col•lectius socials puguen expressar-se i sentir-se partícips de la gestió municipal”.

• L’avaluació ciutadana i el diagnòstic del model local de participació han estat els objectius finals d’un treball d’investigació que s’ha realitzat entre juny de 2014 i març de 2015, en el que han col•laborat més d’un centenar de persones de la localitat, segons perfils i tipologies socials molt diverses.

• La metodologia que s’ha seguit en esta investigació ha estat congruent amb els criteris municipals de procurar “la màxima participació i el consens en els diagnòstics, per tal d’afavorir la vinculació veïnal més àmplia possible, d’interès en ulteriors iniciatives, més estratègiques, com ara, la construcció del model de ciutat”.

• La metodologia ha hagut de ser qualitativa, per tal de recollir la diversitat de mirades i no s’ha fet una avaluació quantitativa, que sol orientar-se més a controlar l’ajust entre objectius corporatius previstos i realitzats, a la desviació pressupostària.

• Almussafes és el primer ajuntament valencià que realitza una avaluació participativa (qualitativa) dels serveis i programes públics, atenent als criteris de l’estatut d’autonomia (“establir mesures que incidisquen en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques, i crear vies que fomenten una cultura participativa”). I compleix també la Llei valenciana de Règim Local (2010), i especialment la llei valenciana (2008) de Participació Ciutadana quan assenyala la recomanació d’aconseguir “la major transparència en la gestió pública; establir mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques i d’investigació de l’estat de l’opinió pública…“ com a vies que milloren i legitimen la democràtica.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Part 1 Presentació
Part 2 Motius satisfacció ciutadana
Part 3 Motius preocupació ciutadana
Part 4 Conclusions
Part 5 Annexes