SUBVENCIONS – MENJADOR ESCOLAR

2021-2022

TERMINI OBERT DEL 7 DE JULIOL FINS AL 10 DE SETEMBRE DE 2021 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTATS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
SOL.LICITUD
ANUNCI BOP
BASES
DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’INGRESSOS