BIBLIOTECA – ACTIVITATS

De manera continuada, la biblioteca organitza diferents activitats d’animació lectora: conta contes, tallers, presentacions de llibre, club de lectura, visites guiades, la finalitat de les quals és tant donar a conéixer els diferents serveis que oferim com fomentar l’hàbit lector tant en xiquets com en adults.

ANIMACIÓ LECTORA – CONTACONTES

Amb una periodicitat bimensual, la biblioteca organitza des d’octubre fins a juny sessions de contacontes per tal de fomentar l’hàbit lector i donar a conéixer la biblioteca com espai d’oci i formació.

VISITES EN GRUP

La biblioteca ofereix la possibilitat de fer visites guiades per a grups, prèviament concertades: associacions, col·lectius, col·legis,… A més de mostrar la biblioteca i els seus serveis, s’explica el funcionament de la biblioteca, els horaris, les activitats…