AGENTS DE POLICIA LOCAL

TIPUSPERSONAL FUNCIONARI (COMISSIÓ DE SERVEIS)
GRUPC1
PLACESCONSTITUCIÓ DE BORSA D’AGENTS
INSTÀNCIESDEL 12 FINS AL 18 DE GENER DE 2021 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
CONSTITUCIÓ /
CONVOCATÒRIA
12/01/2020