BENESTAR SOCIAL – SERVEIS

SERVEIS SOCIALS

Té com a funcions la informació i orientació sobre recursos per a persones amb risc d’exclusió social, violència de gènere, discapacitat, tercera edat, immigració, etc. S’encarrega, a més, de diferents gestions relacionades en aquests àmbits. A més, tramita diferents tipus de subvencions: ajudes d’emergència, ajudes tècniques, beques de guarderia, beques de menjador escolar, tarjeta d’estacionament per a discapacitats, targeta blava de medicaments, etc.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC MUNICIPAL

És un servei municipal inserit en la dinàmica i l’estructura dels col·legis de la localitat, que té com a finalitat l’orientació psicopedagógica dels alumnes, així com l’assessorament al professorat i a les famílies, tot seguint les directrius emanades per la Conselleria d’Educació. Es tracta, doncs, d’un recurs al servei de la millora de la qualitat educativa en els trams de l’educació infantil i primària.

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI

Servei d’atenció personal adreçat a mantenir en el seu entorn a persones majors a través de la prestació per agents especialitzats d’atencions de caràcter personal, tant assistencials com rehabilitadores.

RESIDÈNCIA DE LA TERCERA EDAT «LA VILA D’ALMUSSAFES»

Es tracta d’un recurs espacialitzat d’atenció a les persones majors dependents. Actualment compta amb 49 places de caràcter residencial i 10 de centre de dia, de les quals 10 residencials i 3 de centre de dia són de gestió municipal.

SERVEI D’ATENCIÓ I GESTIÓ D’ACTIVITATS PER A LA TERCERA EDAT

És un servei que s’ocupa de prestar suport tècnic i administratiu a la Junta Directiva de l’associació de jubilats i pensionistes, així com de gestionar la programació d’activitats prevista per a aquest col·lectiu, entre d’altres la setmana de la tercera edat.

SERVEI D’ATENCIÓ I GESTIÓ D’ACTIVITATS PER A LA DONA

És un servei destinat a la gestió de les activitats programades per a la dona, entre d’altres la setmana de la dona.

PROGRAMA D’ATENCIÓ MATERNO I PATERNO INFANTIL

És un servei espacialitzat d’assessorament a les famílies de xiquets entre 0-3 anys, mitjançant el qual, a través d’entrevistes fixades prèviament, un equip de psicòlogues orienta les famílies sobre l’evolució del nadó i la naturalesa dels vincles afectius que s’hi van establint entre els pares i els xiquets, tot donant pautes per millorar les dificultats detectades.

SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

És un servei depenent de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que es dedica a assessorar, tramitar i gestionar les prestacions derivades de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, per a persones en situació de dependència.

SERVEI DE MEDIACIÓ SOCIAL PER A PERSONES SORDES

Servei que ajuda les persones sordes a realitzar tràmits i gestions, en els quals es requereix la figura d’un/a mediador/a expert en la llengua de signes, com ara visites mèdiques, entrevistes de treball, gestions amb l’administració, etc…

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Servei d’assessorament i consulta psicològica.

SERVEI ESPECIALITZAT D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA

Es tracta d’un servei especialitzat depenent de la Mancomunitat de la Ribera Baixa que s’ocupa d’intervindre en casos de menors en situació de risc psicosocial.

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES

Es tracta d’un programa de prevenció de les conductes addictives que se centra, sobretot, en els menors entre 12 i 16 anys i que es compon d’actuacions sobre l’alumnat d’aquesta franja d’edat i d’assessorament a les seues famílies.

MENJAR A CASA

Programa concertat amb la Diputació de València, mitjançant el qual les persones majors que ho desitgen poden rebre a domicili de dilluns a divendres un menú adaptat a les seues necessitats i característiques.

DESCRIPCIÓENLLAÇ
INFORMACIÓ

VOLUNTARIAT DE MAJORS

El voluntariat de majors és un servei que presten voluntaris de la Unió Democràtica de Pensionistes, mitjançant el qual es dediquen a fer companyia a persones de la tercera edat que pateixen, per motius diversos, aïllament o falta d’estimulació social.

TELEASSISTÈNCIA

Servei adreçat a persones majors depenents, i que consisteix en la instal·lació al domicili del beneficiari d’un dispositiu electrònic connectat a una central, a través del qual la persona major pot avisar d’alguna incidència o simplement mantenir converses.

DESCRIPCIÓENLLAÇ
INFORMACIÓ

SERVEI D’ASSESORAMENT JURÍDIC SOBRE LA VIVENDA

DESCIPCIÓDOCUMENT
SERVEI DESNONAMENTS

AGRUPACIÓ LOCAL DE VOLUNTARIAT SOCIAL

És una agrupació Local que es dedica de forma voluntària a acompanyar persones i famílies en especial situació de vulnerabilitat social.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
ESTATUS VOLUNTARIAT
SOCIAL

BANC DE TEMPS

Es tracta d’una fòrmula de consum col·laboratiu basada en l’intercanvi de prestacions diverses sense fer ús dels diners, sinó que els serveis es paguen en hores de dedicació.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLAMENT

SERVEI DE MEDIACIÓ DE CONFLICTES

És un servei pensat per a què les persones puguen resoldre les seues discrepàncies i conflictes de forma pacífica i satisfactòria amb l’ajuda d’un mediador.

DESCRIPCIÓDOCUMENT
INFORMACIÓ

SERVEI DE TRASLLAT DE MALALTS ALS HOSPITALS I A LES VISITES MÈDIQUES

Servei mitjançant el qual, les persones que complisquen els requisits poden ser traslladades amb taxi a l’Hospital o centres mèdics, de forma gratuïta, per a tractaments o visites mèdiques concertades.

DESCRIPCIÓENLLAÇ
ACCÉS A LA SUBVENCIÓ