TRANSPARÈNCIA – NORMATIVA, CIRCULARS I DIRECTRIUS DE L’ENTITAT LOCAL EN VIGOR


Textos normatius aprovats l’any en curs


Què conté aquesta categoria?
La normativa ja aprovada i els esborranys s’han publicat d’acord amb el descrit en la categoria anterior normativa en elaboració.

EDICTE: PLA NORMATIU 2020-2021

CIRCULARS I DIRECTRIUS DE L’ENTITAT LOCAL EN VIGOR – NORMATIVA – PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

GESTIÓ TRIBUTÀRIA: MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 23/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 03/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 INFORME FISCAL DESCRIPCIÓ INFORMACIÓ / DOCUMENT DATA D’APROVACIÓ (AJUNTAMENT) 02/04/2020 DATA DE PUBLICACIÓ (AJUNTAMENT) 06/05/2020 INFORME JURÍDIC

Cargando…

Algo ha ido mal. Por favor, recarga la página y/o inténtalo de nuevo.