MEMBRES DEL PLE

* (@) Si desitja enviar un correu electrònic a l’Alcalde o a algun dels regidors del Ple, polse sobre les imatges.

Els membres del Ple són:

EQUIP DE GOVERN

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Alcalde – President

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Primera Tinenta d’Alcalde

FAUSTINO MANZANO FUENTES

Segon Tinent d’Alcalde

PAQUI OLIVER GIL

Tercera Tinenta d’Alcalde

PAU BOSCH ALEPUZ

Quart Tinent d’Alcalde

ÀLEX FUENTES VALERO

Regidor

MAR ALBUIXECH PONCE

Regidora

BELÉN GODOY PÉREZ

Regidora

JAIME WIC ROSA

Regidor

OPOSICIÓ

AMPARO MEDINA IBORRA

Portaveu

JOSEP MAGRANER I RAMÓN

Portaveu

PACO GIRONA SALESA

Regidor

RAFAEL ENRIQUE BELTRÁN DOMÉNECH

Portaveu