MEMBRES DEL PLE

* (@) Si desitja enviar un correu electrònic a l’Alcalde o a algun dels regidors del Ple, polse sobre les imatges.

Els membres del Ple són:

EQUIP DE GOVERN

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Alcalde – President

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Primera Tinenta d’Alcalde

FAUSTINO MANZANO FUENTES

Segon Tinent d’Alcalde

PAQUI OLIVER GIL

Tercera Tinenta d’Alcalde

PAU BOSCH ALEPUZ

Quart Tinent d’Alcalde

ÀLEX FUENTES VALERO

Regidor

MAR ALBUIXECH PONCE

Regidora

BELÉN GODOY PÉREZ

Regidora

JAIME WIC ROSA

Regidor

OPOSICIÓ

LOURDES MORENO BLAY

Portaveu

AMPARO MEDINA IBORRA

Regidora

JOSEP MAGRANER I RAMÓN

Regidor

RAFAEL ENRIQUE BELTRÁN DOMENECH

Portaveu