TRANSPARÈNCIA – RETRIBUCIONS

Retribucions per a l’any 2015 per a l’organisme Ajuntament d’Almussafes

CODI L01460351 MUNICIPIAjuntament d’AlmussafesCÀRRECAlcaldePUBLICADOR L01460351 NOM PUBLICADORAjuntament d’Almussafes SOU45.000€ * Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros. * En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup…