TRANSP. ALTS CÀRRECS

Retribucions per a l’any 2015 per a l’organisme Ajuntament d’Almussafes

CODI L01460351
MUNICIPIAjuntament d’Almussafes
CÀRRECAlcalde
PUBLICADOR L01460351
NOM PUBLICADORAjuntament d’Almussafes
SOU45.000€

* Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.

* En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l’Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, les quanties del qual s’especifiquen a continuació .

* L’ocupació d’aquest càrrec ha variat al llarg de l’any

* Nota: Els alts càrrecs de l’Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d’Administració.