POLICIA – SERVEIS

CURSOS DE SENSIBILITAT VIAL

Fa tres anys, el consistori d’Almussafes es va postular a favor de la primacia de la formació dels conductors infractors enfront de la via ordinària de recaptació, a través de sancions econòmiques de les denúncies imposades. Per això, va aprovar una nova ordenança municipal que obria la porta a l’intercanvi de la multa a favor de la participació en cursos d’educació viària i sensibilització, o treballs en benefici a la comunitat.

Es va aprovar una nova ordenança municipal en què s’arreplegava de l’última modificació de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, en la que s’obligava a l’Estat a destinar íntegrament els diners recaptats per la DGT a programes de sensibilització i educació viària, prevenció d’accidents i ajuda a les víctimes, perdent el seu caràcter recaptador. En concret, la nova normativa de tràfic del consistori d’Almussafes es diferenciava de la resta per permetre l’intercanvi de la multa a favor de la participació en cursos d’educació viària.

L’objectiu dels cursos radica a conscienciar els infractors sobre la importància que les bones actuacions vials tenen per a la prevenció d’accidents de tràfic i les greus conseqüències que es deriven de xicotetes infraccions al volant quant a l’increment dels mateixos i, secundàriament, com afecta tot això en la qualitat de vida dels veïns.

Destacar, així mateix, que tant els treballs com els cursos estan a l’abast de tots els infractors, siguen o no veïns de la localitat. No obstant això, els cursos de formació vial estan limitats per als reincidents, ja que en el moment en què s’acumulen tres sancions en un mateix any, l’única opció que permet l’ordenança radica en la realització de treballs en benefici de la comunitat.

OBJECTES PERDUTS

Recepció i entrega d’objectes trobats en la via pública

Lloc d’entrega: Servici d’Administració de la Policia Local d’Almussafes

 • Direcció: C/ Santa Creu, 1 (edifici de la Policia Local)
 • Telèfon: (96)1781983
 • Horari: de dilluns a diumenge 24 hores.

– Ha trobat un objecte o documentació en la via pública?

Els objectes o documentació extraviats i entregats en les dependències de Policia Local, es tornaran al seu legítim propietari sempre que siga possible la seua localització.

Quan es tracta de documentació personal (DNI, permisos de conducció, targetes de crèdit, etc.) ens encarreguem de localitzar al titular del document perquè passe a arreplegar-ho per les dependències policials. En cas de residir en un altre municipi, localitzem la dita persona per mitjà de la Policia Local del corresponent municipi i a poder ser se li enviarà per correu.

– Ha perdut un objecte o documentació en la via pública?

Si ha perdut un objecte o documentació en la via pública, pot cridar-nos per telèfon a les instal·lacions de la Policia Local (96)1781983, per a ajudar-nos a la seua identificació en cas de recuperar-los, ha de comunicar les característiques de l’objecte i posteriorment haurà de justificar la seua propietat:

 • Les circumstàncies relacionades amb la seua pèrdua: lloc, data i hora aproximada.
 • Una descripció de l’objecte el més precisa possible.
 • Una Factura o tiquet (si els té).
 • En cas de telèfons mòbils: Una factura on conste el codi IMEI i/o el codi PIN.
 • Si són joies o objectes valuosos: Fotos, factura o qualsevol altra dada que acredite la seua propietat.
 • El DNI o document que acredite la identitat.

Una vegada acreditada la seua propietat, per a arreplegar l’objecte perdut, ha de firmar el justificant d’entrega.

INFORMACIÓ DE CARRERS TALLATS

Informació de carrers tallats de gran rellevància, des de les dependències de la Policia Local d’Almussafes, quan es detecte que en qualsevol carrer de la localitat es vaja a realitzar un tall de carrer de llarga duració, s’informara per mitjà d’este portal amb antelació per a donar coneixement de les circumstàncies.

ANIMALS PERDUTS O ABANDONATS

Si l’animal porta xip, podem identificar ràpidament el seu propietari per mitjà d’un lector de xip i avisar-lo perquè passe a arreplegar al seu animal.

Si trobem un animal perdut i no és possible identificar el seu propietari, comptem amb unes instal•lacions municipals per a disposar i custodiar l’animal amb menjar i aigua, fins a l’arribada de la gossera, que una vegada a la setmana es persona en dependències policials per a iniciar servici d’arreplega d’animals perduts.

En el dit transcurs si apareix el titular de l’animal, s’exigix l’obligat compliment de l’ordenança de tinença d’animals, amb les conseqüències que ocasiona l’incompliment de la mateixa.

Cal significar que l’abandó de l’animal es considerarà quan a partir de 10 dies no s’ha sol·licitat la recuperació de l’animal en estes dependències municipals o qualsevol òrgan de l’administració, tant via telefònica com a través de la personació del titular o cuidador de l’animal. També assenyalar que la gossera, una vegada realitzada l’arreplega de l’animal, disposa d’un període mínim de 20 dies per al seu manteniment i cures, en cas de no sol·licitar la seua recuperació es procedirà al decés de l’animal.

Si vosté ha perdut un animal domèstic, per a poder identificar-lo en cas de recuperar-lo, ens ha de facilitar les dades següents:

 • Una fotografia de l’animal (Si en té alguna).
 • Les circumstàncies relacionades amb la seua pèrdua: lloc, data i hora aproximada.
 • Una descripció detallada de l’animal (raça, color, grandària, pes, nom …).

PREVISIÓ METEOROLÒGICA DE SEGURETAT

En cas de nivells d’alerta que afecten greument la localitat d’Almussafes i a les seues poblacions adjacents des d’esta plataforma es donarà coneixement dels nivells d’alerta de forts vents, pluja o elevades temperatures perquè es prenguen les mesures oportunes.

TALLS D’AIGUA EN LA POBLACIÓ

Quan es reba avís de l’empresa encarregada d’aigües potables de la localitat o hi haja una avaria de llarga duració que influïsca en diversos punts del municipi que afecte directament els ciutadans de la població d’Almussafes, es donarà coneixement, per mitjà d’esta plataforma, en temps, duració i forma, en la mesura del possible.