SUBVENCIONS – ORDINÀRIES A ACTIVITATS PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

2020

TERMINI OBERT DE L’1 FINS L’11 DE JUNY DE 2020 (ACTUALMENT TANCAT)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
CONCESSIÓ DEFINITIVA02/10/2020
CONCESSIÓ PROVISIONAL03/08/2020
ANUNCI –
ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE
PROCEDIMENTS: SUBVENCIONS
D’ESPORTS I CULTIRA 2020

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATAVALENCIÀESPANYOL
MODIFICACIÓ DE LES BASES29/10/2020
BASES
SOL.LICITUD I PROGRAMA
MODELS DE JUSTIFICACIÓ
MODEL D’ALTA DE PAGAMENT
PER TRANSFERÈNCIA