POLICIA – ENLLAÇOS D’INTERÉS

MINISTERI DE L’INTERIOR

DESCRIPCIÓENLLAÇ
RENOVACIÓ DEL DNI
(CITA PRÈVIA)

DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC

Cita prèvia en Jefatura Provincial de Tràfic, renovació de permisos i multes.

DESCRIPCIÓENLLAÇ
RENOVACIÓ DE PERMISOS I MULTES
EN LA PREFECTURA PROVINCIAL DE
TRÀNSIT (CITA PRÈVIA)
CAMPANYES DE TRÀNSIT EN ACTIU

MENORS

DESCRIPCIÓENLLAÇ
INFÀNCIA, TOT SOBRE EL
MENOR EN EL PORTAL DE
LA GENERALITAT VALENCIANA
MESURES DE PROTECCIÓ DEL
MENOR
LLEI ORGÀNICA 1/1996, DE 15
DE GENER, DE PROTECCIÓ
JURÍDICA DEL MENOR, DE
MODIFICACIÓ PARCIAL DEL
COD CIVIL I DE LA LLEI
D’ENJUDICIAMENT CIVIL

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

DESCRIPCIÓENLLAÇ
CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
CENTRES DE DONA
24 HORES

NOTÍCIES JURÍDIQUES, INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE LEGISLACIÓ JURÍDICA

DESCRIPCIÓENLLAÇ
NOTÍCIES

APP ALERTCOPS

DESCRIPCIÓENLLAÇ
ALERTCOPS