POLICIA – ENLLAÇOS D’INTERÉS

MINISTERI DE L’INTERIOR

Renovació del DNI, cita prèvia


DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC

Cita prèvia en Jefatura Provincial de Tràfic, renovació de permisos i multes.

Campanyes de trànsit en actiu.


MENORS

Infància, tot sobre el menor en portal de la Generalitat Valenciana

Mesures de Protecció del menor

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Códi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil.


DONA MALTRACTADA

Contra la violència de gènere

Centres de dona 24 hores


NOTÍCIES JURÍDIQUES, INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE LEGISLACIÓ JURÍDICA


APP ALERTCOPS