ESTACIONAMENT EN ACTES FESTIUS

La iniciativa consistix a informar la població d’Almussafes per mitjà d’un pla de la localitat, dels estacionaments prohibits en els diferents carrers que conformen el recorregut de qualsevol acte festiu de rellevància.

D’esta manera, en un termini determinat, a més de la senyalització provisional vertical, en la qual s’informa de l’estacionament prohibit per motiu de l’acte festiu que es realitze, es donarà coneixement per mitjà d’esta plataforma del dia i l’hora a través d’un pla informatiu, perquè es puga consultar amb anterioritat a l’acte festiu.