CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l’ensenyança de nivell no universitari per part de la comunitat local.


MEMBRES DEL CONSELL

PRESIDENT: Sr. Pau Bosch Alepuz

VOCALS:
Concejal delegat:
– Sra. Teresa Iborra Monserrat
Professors i personal administratiu:
STEPV:
– Sra. Adoración Donat Llopis
– Vacant
FSIE:
– Dos vacants
CCOO:
– Vacant
UGT:
– Vacant
CSIF:
– Sra. Amalia Dolz García
FSES (CEMSATSE-SATSE-A.N.P.E):
– Vacant
U.S.O. CV:
– Vacant
Pares d’Alumnes i alumnes:
– Sra. Carmen Lozano Mora
– Sra. Blanca Albors López
– Sra. Purificación García Ginés
– Sra. Nuria Rosa Lloret
– Sra. Sonia Martí Alepuz
– Sr. Vicente García Bru
– Sra. Sonia Expósito González
– Sra. Mercedes Mancebo Garvi
– Una vacant
Directors dels centres escolars:
– Sra. Amparo Medina Iborra
– Sr. Francesc Bastidas Calabuig
– Sra. Estefanía Pastor Añó
– Sra. Yolanda Corella Llopis
– Sra. Magnolia Puchalt Contreras
– Sra. Mª Vicenta Ribes Moner
– Una vacant
Representant Administració Educativa:
РSr. Pascual Casany Mu̱oz
Organització sindical:
– Una vacant
INFORMACIÓ

– Ubicació: C/ Passeig del Parc. Departament d’Urbanisme (2a planta antiga Cambra Agrària)
– Telèfon: 96 178 20 50 Extensió 1
– Fax: 96 178 25 54

CONTACTAR