QUÈ ÉS L’ESTRATÈGIA DUSI?

L’ESTRATÈGIA DUSI (Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) és una ferramenta de planificació estratègica que busca impulsar el desenvolupament dels territoris des d’una perspectiva INTEL·LIGENT, SOSTENIBLE i INTEGRADORA.

L’objectiu de l’enfocament DUSI és ajudar a les ciutats a contemplar la problemàtica de l’àrea urbana de forma global para, d’esta manera, aconseguir solucions eficaces a un o més reptes demogràfics, socials, urbans, econòmics i mediambientals interrelacionats entre si. Així mateix, és un dels instruments clau perquè les ciutats espanyoles puguen optar a finançament europeu dins de l’Eix de Desenvolupament Urbà.

A fi de poder accedir a les convocatòries de finançament a través de Fons Europeus, el disseny d’una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) haurà de respondre als següents objectius estratègics:

Estratègia DUSI

I, especificament, ha d’atendre als següents Objectius Temàtics (OT):

Tecnologies de la informació i comunicació
OT2: Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Economia de baix nivell de consum de carboni
OT4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors.
Medi ambient
OT6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.
Inclusió social i pobresa
 OT9: Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa