POLICIA – DOCUMENTS D’INTERÉS

LLEIS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana
Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel que s’aprova la Llei d’Enjudiciament Criminal
Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el Reglament d’Armes
Llei 14/2010, de 3 de desembre, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics

ORDENANCES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Ordenança Reguladora de la Convivència Ciutadana
Ordenança de Tràfic, Circulació de Motor i Seguretat Viària
Ordenança municipal sobre Tinença, Protecció i Venda d’Animals de Companyia
Ordenança reguladora de l’Emissió i Recepció de Sorolls i Vibracions
Ordenança Reguladora de Venda no Sedentària
Ordenança sobre accessibilitat al mig de les persones amb capacitats de mobilitat reduïda

INSTÀNCIES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Instància per a pàrking camió Polígon Industrial
Instància per a al·legacions expedient sancionador
Instància per a substitució sanció econòmica per denúncia de tràfic
Instància per a la tinença d’animals perillosos

NORMATIVES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Normativa del pàrking de camions del Polígon Industrial
Normativa d’ús del Parc Rural

ALTRES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Díptic ús del cinturó de seguretat
Ban alcaldia seguretat espectacles pirotècnics
Consells sobre els productes pirotècnics

PROTECCIÓ CIVIL

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Certificat plenari de creació de l’agrupació
Reglament vigent de Protecció Civil
Reglament autonòmic i estatut del voluntariat

AMBIENTAL

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Fullet Voluntariat Ambiental
Full d’inscripció Voluntariat Ambiental