ESPORTS – DOCUMENTS D’INTERÉS

MANUAL PER A LES RESERVES A TRAVÉS DE SERVIWEB

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
Manual

SOL.LICITUDS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Sol.licitud de reserva, ús i gratuïtat de preu públic de les instal.lacions esportives del municpi

DOCUMENTACIÓ DEL CENS NACIONAL D’INSTALACIONS ESPORTIVES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Piscines Municipals
Pavelló Municipal
Poliesportiu Municipal

ORDENANCES I REGLAMENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Reglament de funcionament del C.M.E.
Reglament de les Instal·lacions Esportives Municipals (I.E.M.)
Ordenança de Preus Públics de les Instal.lacions Esportives
Reglament de Premis a l’Esport d’Almussafes
Model d’alta i baixa del C.M.E.

ALTRES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Guia bàsica de salut per a la pràctica esportiva