ESPORTS – DOCUMENTS D’INTERÉS

MANUAL PER A LES RESERVES A TRAVÉS DE SERVIWEB

DESCRIPCIÓVALENCIÀESPANYOL
MANUAL

SOL.LICITUDS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
SOL.LICITUD D’ACCÉS AL
SERVEI ‘SERVIWEB’
(INDIVIDUAL)
SOL.LICITUD D’ACCÉS AL
SERVEI ‘SERVIWEB’
(FAMILIAR)
SOL.LICITUD DE SUGGERÈNCIES
SOBRE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
SOL.LICITUD DE DEVOLUCIÓ/
COMPENSACIÓ DE PREU
PÚBLIC D’ACTIVITATS
ESPORTIVES
SOL.LICITUD DE RESERVA,
ÚS I GRATUÏTAT DE PREU
PÚBLIC DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS

DOCUMENTACIÓ DEL CENS NACIONAL D’INSTALACIONS ESPORTIVES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
PISCINES MUNICIPALS
PAVELLÓ MUNICIPAL
POLIESPORTIU MUNICIPAL

ORDENANCES I REGLAMENT

DESCRIPCIÓDOCUMENT
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
DEL C.M.E.
REGLAMENT DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (I.E.M.)
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS
DE LES INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
REGLAMENT DE PREMIS A
L’ESPORT D’ALMUSSAFES
MODEL D’ALTA I BAIXA
DEL C.M.E.

ALTRES

DESCRIPCIÓDOCUMENT
GUIA BÀSICA DE SALUT
PER A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA