BENESTAR SOCIAL – DESTACATS

MAJORS
DESCRIPCIÓDOCUMENT / ENLLAÇ
PROGRAMA TERMALISME
VALENCIÀ 2023
PROGRAMA TERMALISME
IMSERSO 2023
IMSERSO 2022-2023
PROGRAMA VACANCES
SOCIALS PER A MAJORS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2022-2023
TARGETA DEL MAJOR
PRESTACIONS ECONÒMIQUESDOCUMENT / ENLLAÇ
DESCRIPCIÓ
RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ
PENSIONS NO CONTRIBUTIVES
INGRÉS MÍNIM VITAL
BO SOCIAL ELÈCTRIC
TÍTOL DE FAMILIA NOMBROSA
TÍTOL DE FAMILIA MONOPARENTAL
PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONALDOCUMENT / ENLLAÇ
DESCRIPCIÓ
RECONEIXEMENT SITUACIÓ DEPENDÈNCIA
TELEASSISTÈNCIA
RECONEIXEMENT GRAU DISCAPACITAT
REVISIÓ GRAU DISCAPACITAT
TARGETA ACREDITATIVA DE PERSONA
AMB DISCAPACITAT