SERVEIS SOCIALS

DESCRIPCIÓDOCUMENT
PLA ESTRATÈGIC ZONAL DE
SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
D’ALMUSSAFES (2023-2026)
ORDENANÇA REGULADORA SOBRE
ACCESSIBILITAT AL MEDI DE LES
PERSONES AMB CAPACITATS DE
MOBILITAT REDUÏDA