LÍNIES D’ACTUACIÓ

LÍNIES D’ACTUACIÓ

El Centre Cultural d’Almussafes és un servici públic de l’Ajuntament d’Almussafes que té tres línies definides d’actuació de la política cultural:

1. Línia de formació: En el nivell soci cultural, el Centre té una àmplia oferta no reglada de tallers i servicis de formació, que abasta l’àmbit de l’oci i del temps lliure, en el qual s’oferixen cursos i tallers de diverses matèries, atenent a la demanda existent, acostant el ciutadà a la cultura en l’àmplia accepció que en un estat democràtic i de benestar açò pressuposa.

Els tallers que s’impartixen en l’actualitat són manualitats, pintura i dibuix, teatre, ceràmica i “tabal i dolçaina”.

2. Línia de promoció de la creació: El Centre Cultural és un suport de la creació dels nostres ciutadans. A més de les diverses escoles tallers que pretenen promocionar la creativitat i augmentar la participació col·lectiva, el Centre té com a objectiu promocionar i donar a conéixer artistes locals i les manifestacions artístiques de la localitat i fer-les extensives en la comarca.

Així, es produïxen obres teatrals, exposicions fotogràfiques, pictòriques, de dibuix, a més de promocionar grups musicals locals. Dins d’esta esbossa, s’emmarquen els diferents concursos i certàmens que se celebren: Certamen de Poesia Marc Granell, Trobada Internacional de Mags, Concurs Estatal de Fotografia, etc.

3. Línia de difusió cultural: El Centre oferix als ciutadans una programació regular i professional de cine, teatre, música, exposicions, conferències, etc., que té com a objectiu posar a l’abast dels ciutadans manifestacions culturals que produïxen la societat, així com incrementar l’oferta d’oci i temps lliure.

CENTRE DE REUNIÓ

Amb estes tres línies bàsiques d’actuació, el Centre Cultural, d’una banda programa i coordina una sèrie d’activitats culturals que oferix als ciutadans, i d’una altra, es constituïx en l’equipament cultural on tenen cabuda els manifestacions generades pels nostres ciutadans. En este apartat es troben les associacions formades pels veïns i veïnes d’Almussafes, tant culturals com festius, que s’encarreguen de programar una sèrie d’activitats en el nostre municipi.

En este últim vessant és on es generen les SOL·LICITUDS D’ÚS DEL CENTRE CULTURAL.

Sol·licituds per a l’adjudicació de sales per a entitats locals. S’han de sol·licitar al principi de la temporada per a adjudicar un sala estable a una entitat.

Sol·licituds per a l’execució d’activitats concretes. Se sol·liciten per a la realització d’activitats concretes.