PROJECTE T’AVALEM

CONVOCATÒRIA 2022

TERMINI OBERT DEL 15 AL 21 DE SETEMBRE DE 2023 (AMBDÓS INCLOSOS)

Les sol·licituds es presentaran Telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Almussafes mitjançant el tràmit, disponible en la pàgina web de l’Ajuntament d’Almussafes: PLATAFORMA

 o en les formes que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

‘ALMUSSAFES TREBALLA EN ADMINISTRACIÓ’

LLISTATS: ALUMNAT (ADMINISTRACIÓ)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: ALUMNAT (ADMINISTRACIÓ)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

LLISTATS: PERSONAL TÈCNIC (ADMINISTRACIÓ)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: PERSONAL TÈCNIC (ADMINISTRACIÓ)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
SELECCIÓ
(ACTA)
11/09/2023
CONVOCATÒRIA
(ANUNCI)
11/09/2023
RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL
14/09/2023
BASES11/09/2023

‘ALMUSSAFES TREBALLA EN OBRA I JARDINERIA’

LLISTATS: ALUMNAT (OBRA I JARDINERIA)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: ALUMNAT (OBRA I JARDINERIA)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

LLISTATS: PERSONAL TÈCNIC (OBRA I JARDINERIA)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT

DOCUMENTS: PERSONAL TÈCNIC (OBRA I JARDINERIA)

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
SELECCIÓ
(ACTA)
11/09/2023
CONVOCATÒRIA
(ANUNCI)
11/09/2023
RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL
14/09/2023
BASES11/09/2023