BENESTAR SOCIAL

1. PRESTACIONS I SERVEIS DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

DESCRIPCIÓEls Serveis Socials Municipals són la primera porta d’entrada al sistema públic de protecció social.
L’atenció primària de caràcter bàsic es  el primer nivell, per proximitat, d’accés al Sistema Valencià de Serveis Socials.

Es caracteritza pels següents trets i elements:
– És el primer referent en informació, assessorament, prevenció, diagnòstic i intervenció.
– Té caràcter universal.
– Desenvolupa funcions i disposa de prestacions i serveis estructurats segons caràcter bàsic o específic.
РT̩ un enfocament comunitari.
– Està orientada a la prevenció en intervenció amb persones, famílies o unitats de convivència, grups i comunitats.
POBLACIÓPoblació en general
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILbienestarsocial_inf@almussafes.org
SERVEIS

2.XARXA SALUT

DESCRIPCIÓXarxaSalut és la xarxa de municipis de la Comunitat Valenciana adherits al Pla de Salut de la Comunitat amb el compromís de desenvolupar les accions de promoció de salut local emmarcades en el Pla.
El seu principal objectiu és establir un marc d’acció comuna, exemples de bona pràctica i evidència científica per a facilitar el desenvolupament de la perspectiva de salut en totes les polítiques en l’àmbit local de la Comunitat Valenciana, fomentant la participació activa i reducció de les desigualtats, des de l’equitat i la igualtat de gènere.
El municipi d’Almussafes es troba adherit a la Xarxa Salut des de l’any 2018.
POBLACIÓPoblació en general
DEPARTAMENTBenestar Social
TELÈFON96 178 39 91
E-MAILbienestarsocial_ps2@almussafes.org