SUBVENCIONS – LEGISLACIÓ

DESCRIPCIÓDOCUMENT
Ordenança Preus Públics
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Reglament d’Espectacles
Reglament de la Llei 38-2003
DESCRIPCIÓDOCUMENT
Llei de l’Esport 2-2011
Llei de Procediment Administratiu 2015
Llei d’Espectacles 14-2010
Llei de Subvencions 38-2003