AGENT D’INNOVACIÓ

TIPUSCONTRACTACIÓ TEMPORAL
GRUPA2
PLACES1
INSTÀNCIESDEL 15 AL 21 DE MARÇ DE 2022 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTATS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
QUALIFICACIÓ DE MÈRITS
(LLISTAT)
23/03/2022

DOCUMENTS

DESCRIPCIÓDATADOCUMENT
SOL.LICITUD14/03/2022
ANNEX III:
FORMAULARI
D’AUTOBAREMACIÓ
14/03/2022
ANNEX II: RELACIÓ
NUMERADA DE MÈRITS
14/03/2022
BASES14/03/2022