JUNTA DE DELEGATS

La Junta de Delegats és l’òrgan que té com a objecte establir mesures de coordinació i gestió interdepartamental d’acord amb els criteris i prioritats polítiques en orde del compliment del programa de govern.

Actualment està integrada per l’Alcalde i els altres sis regidors amb delegació en l’Ajuntament, designats per Decret d’Alcaldia.

Els membres de la Junta de Delegats i les seues delegacions són:

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Delegació d’Ocupació i Personal

96 178 20 50

almussafes_alcalde@gva.es

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient

almussafes_rju@gva.es

FAUSTINO MANZANO FUENTES

Delegació de Serveis Socials, Sanitat, Polítiques Inclusives i Agricultura

almussafes_rsa@gva.es

PAQUI OLIVER GIL

Delegació de Majors i Cementeri

almussafes_rte@gva.es

PAU BOSCH ALEPUZ

Delegació d’Educació, Esports, EPA i Memòria Històrica

almussafes_rdp@gva.es

ÀLEX FUENTES VALERO

Delegació de Cultura, Comerç i Mercat

MAR ALBUIXECH PONCE

Delegació d’Hisenda i Festes

BELÉN GODOY PÉREZ

Delegació de Joventut, Infància i Adolescència i Igualtat

JAIME WIC ROSA

Delegació d’Obres i Serveis, Seguretat Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies, Benestar Animal i Transparència

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE DELEGATS

La Junta de Delegats celebrarà sessió ordinària dos vegades al mes, en el dia i hora que s’indique en la convocatòria.