JUNTA DE DELEGATS

La Junta de Delegats és l’òrgan que té com a objecte establir mesures de coordinació i gestió interdepartamental d’acord amb els criteris i prioritats polítiques en orde del compliment del programa de govern.

Actualment està integrada per l’Alcalde i els altres set regidors amb delegació en l’Ajuntament, designats per Decret d’Alcaldia.

ANTENCIÓ PRESENCIAL: Sol.licite cita prèvia telefonant al 96 178 35 07

Els membres de la Junta de Delegats i les seues delegacions són:

TONI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Delegació d’Indústria i Ocupació

Correu electrònic: alcaldia@almussafes.org

DAVINIA CALATAYUD SEBASTIÁ

Delegació d’Urbanisme i Medi Ambient, Hisenda i Personal

Correu electrònic: davinia_calatayud@almussafes.org

JAIME WIC ROSA

Delegació d’Obres i Serveis, Policia, Comunicació i Benestar Animal

Correu electrònic: jaime_wic@almussafes.org

BELÉN MARÍ VILLALBA

Delegació de Gestió Econòmica, Comerç, Mercat i Sanitat

Correu electrònic: belen_mari@almussafes.org

MAR ALBUIXECH PONCE

Delegació de Festes, Cultura i Polítiques Inclusives

Correu electrònic: mar_albuixech@almussafes.org

JUAN PABLO BOSCH ALEPUZ

Delegació d’Esports, Educació i Formació de Persones Adultes

Correu electrònic: pau_bosch@almussafes.org

DALYA RIOS FERNÁNDEZ

Delegació de Joventut, Adolescència, Infància, Serveis Socials, Diversitat i Igualtat

Correu electrònic: dalya_rios@almussafes.org

RAMÓN RIBERA MARÍ

Delegació de Majors, Agricultura i Cementèri

Correu electrònic:

PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE DELEGATS

La Junta de Delegats celebrarà sessió ordinària dos vegades al mes, en el dia i hora que s’indique en la convocatòria.